POWIERZANIE PIENIĘDZY NA PROJEKT

Przedsiębiorcy, który chce realizować swoje cele strategiczne oraz efektywnie i optymalnie wykorzystać swój kapitał, Spółka Fracthon  pomaga i doradza w zakresie pozyskiwania kapitału oraz finansowania bankowego. Towarzyszymy w wyszukaniu celu inwestycyjnego i ukierunkowujemy swoich klientów na wszystkich jego etapach.

Celem Spółki jest przede wszystkim skierowanie naszych Klientów na kreowanie wartości dodanej.

Tworzymy zespół fachowców z długoletnim doświadczeniem. Gwarantujemy efektywne przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego zarówno dla strony sprzedającej jak kupującej. Zawsze mamy na uwadze dobro swoich Klientów.