EMITENT OBLIGACJI

Jednym z narzędzi pozyskiwania kapitału na inwestycje rozwojowe dla przedsiębiorstw i spółek są Obligacje. Pełnią one alternatywną formę lokowania nadwyżek finansowych. Obligacje to możliwość inwestycji zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z pomnażaniem pieniędzy, jak i tych doświadczonych. Wysokie oprocentowanie to za mało, by osiągać korzyści z obligacji. Sukces tej formy inwestycji wymaga rzetelnej analizy, fachowej wiedzy i znajomości rynku, także świadomości ryzyka i mądrego zarządzania nim. Umiejętnie łączymy wszystkie te elementy. I chcemy się tym dzielić.

Spółka Fracthon oferuje kompleksowe usługi związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Emisji Obligacji. Nasi Klienci mogą liczyć na opracowanie i wdrożenie całego procesu pozyskania kapitału na rozwój inwestycji. W tym zakresie oferujemy: pomoc przy sporządzeniu dokumentów emisyjnych, takich jak: prospekty, biznesplany, memoranda informacyjne, studia wykonalności. Monitorujemy cały cykl pozyskania finansowania oraz gwarantujemy pomoc na wszystkich jego etapach. Analizujemy i wspieramy przeprowadzenie transakcji oraz wyszukujemy podmioty dla przedsiębiorców kapitałowych i strategicznych.

POWIERZANIE PIENIĘDZY NA PROJEKT

Przedsiębiorcy, który chce realizować swoje cele strategiczne oraz efektywnie i optymalnie wykorzystać swój kapitał, Spółka Fracthon  pomaga i doradza w zakresie pozyskiwania kapitału, finansowania bankowego oraz poza bankowego. Towarzyszymy w wyszukaniu celu inwestycyjnego i ukierunkowujemy swoich klientów na wszystkich jego etapach.

Celem Spółki jest przede wszystkim skierowanie naszych Klientów na kreowanie wartości dodanej.

Tworzymy zespół fachowców z długoletnim doświadczeniem. Gwarantujemy efektywne przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego zarówno dla strony sprzedającej jak i&npsp;kupującej. Zawsze mamy na uwadze dobro swoich Klientów.