Bonds

FRACTHON sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

KRS:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643297

NIP:
6762515591

Kapitał:
100 000,00 zł. pokryty w całości.

Email:
[email protected]

 

>> SPRAWOZDANIE FINANSOWE

>> RAPORTY

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE EMISJI:

FRACTHON ZBOŻOWA sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

KRS:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689915

NIP:
6762534418

Kapitał:
5 100,00 zł pokryty w całości.

Email:
[email protected]

 

>> SPRAWOZDANIE FINANSOWE

>> RAPORTY

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE EMISJI:

FRACTHON JESIONOWA sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

KRS:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699599

NIP:
6762537718

Kapitał:
5 000,00 zł pokryty w całości.

Email:
[email protected]

 

>> SPRAWOZDANIE FINANSOWE

>> RAPORTY

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE EMISJI:

FD7 sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

KRS:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934326

NIP:
6751758551

Kapitał:
5 000,00 zł pokryty w całości.

Email:
[email protected]

 

>> SPRAWOZDANIE FINANSOWE

>> RAPORTY

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE EMISJI:

FRACTHON DEWELOPER Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

KRS:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968781

NIP:
6751764729

Kapitał:
5 000,00 zł pokryty w całości.

Email:
[email protected]

 

>> SPRAWOZDANIE FINANSOWE

>> SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

>> RAPORTY

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE EMISJI: